آموزش مقدماتی تار

آموزش مقدماتی تار مطابق با کتاب های اول و دوم هنرستان 

و آموزش مقدماتی  ردیف 

مطابق  با کتاب سوم هنرستان

و همچنین آشنایی با تکنیک های تار  توسط صهبا مطلبی

تار


دریافت مجموعه طبقه بندی شده آموزش تار

با دسترسی آسان در قالب کانال تلگرام

همراه با پشتیبانی آنلاین

تنها با پرداخت ۲۰۰۰ تومان


↩ لینک دریافت